Friskrivning
§ 0.1 Alla inlägg samt annonser uttrycker skribenternas åsikter och varken wetshaving.se eller dess moderatorer och medarbetare kan hållas ansvariga för innehållet.
§ 0.2 Vi reserverar oss därför rättigheten att redigera eller radera inlägg, avatarer och signaturer eller på annat sätt modifiera användares profiler om vi så anser lämpligt samt ändra gällande villkor och regler.
§ 0.3 Det är användarens skyldighet att ha läst dessa regler innan han/hon börjar debattera på forumet.

§1 Trivsel
För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

§ 1.1 Var trevlig och respektera andra människor och deras uppfattning.
§ 1.2 Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet. Troll och oseriösa trådar som väcker anstöt och påverkar forumets trovärdighet kan plockas bort.
§ 1.3 Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna.
§ 1.4 Det är inte tillåtet att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer i syfte att utsätta dessa för andras missaktning. Att avsiktligen förvränga eller uppdikta information i syfte att vilseleda är förbjudet.
§ 1.5 Personliga ärenden, "chatt" och liknande får inte förekomma i forumet. Det finns en funktion för privata meddelanden som skall användas för detta.

§2 Innan du postar
§ 2.1 Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
§ 2.2 Inlägg som inte är på svenska, danska, norska eller engelska raderas.

§3 När du postar
§ 3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
§ 3.2 Inlägg helt utan relevans eller anknytning till det forum de skrivs i tas i regel bort utan förvarning.
§ 3.3 Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne, varken i samma eller olika forumdelar (så kallad korspostning).
§ 3.4 Citera inte långa texter.
§ 3.5 Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistningen (så kallad bumpning).

§4 Administratör och moderatorer
§ 4.1 Endast Administratören och moderatorer får skriva med röd text.
§ 4.2 Om en moderator har låst en tråd, är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne.
§ 4.3 Frågor eller synpunkter på låsta, flyttade eller raderade trådar eller raderade inlägg ska skötas via PM med admin eller berörd moderator.
§ 4.4 Missbruka ej funktionen "anmäl inlägg". Anmäl endast det du anser vara regelbrott.
§ 4.5 Administratören och moderatorerna har i alla lägen tolkningsrätten på sin sida.

§5 Användare
§ 5.1 Användarkonton är personliga och får inte säljas eller överlåtas.
§ 5.2 En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte under några omständigheter tillåtet att registrera ett nytt om man blivit avstängd.
§ 5.3 Avatarer får inte föreställa eller likna något som kan uppfattas kränkande eller förnedrande på något sätt, och får inte vara animerade.
§ 5.4 Användare som representerar ett företag måste ha företagets namn eller webadress som användarnamn, och en eventuell avatar får enbart utgöras utav företagets logotype.

§6 Brott
§ 6.1 Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar.
§ 6.2 Du går med på att inte posta något grovt, obscent, vulgärt, förtalande, hatiskt, hotande, sexuellt orienterat, hets mot folkgrupp, trakasserande eller något annat material som kan bryta mot lagarna i ditt land, lagar i landet där wetshaving.se finns, eller internationell lag.
§ 6.3 Personangrepp riktade mot andra användare är förbjudet, liksom trakasserier, hot eller förtäckta hot. Detta gäller både i inlägg och PM. Att använda signatur eller avatar för att angripa en användare betraktas som trakasserier.

Regelbrott

Brott mot forumregler leder till varning eller avstängning, beroende på brottets karaktär.
Vi förbehåller oss rätten att låsa eller radera trådar och inlägg som bryter mot reglerna.
Vid grova förseelser gör vi en anmälan till användarens internetleverantör och/eller vidtar rättsliga åtgärder. IP-adressen för alla inlägg sparas.
Vi reserverar oss rättigheten att avslöja användarens identitet (och all övrig information vi har om användaren) om vi anser det vara befogat.